دکتر سید حسین عصایی جراح و متخصص مغز و اعصاب و ستون فقرات دکتر سید حسین عصایی متخصص جراحی مغزواعصاب و ستون فقرات و دیسک کمر
متخصص جراحی مغزواعصاب و ستون فقرات و دیسک کمر
دکتر سید حسین عصایی متخصص جراحی مغزواعصاب و ستون فقرات و دیسک کمر آدرس : شیراز میدان دانشجو (علم) مجتمع پزشکی ارم ورودی 1 طبقه همکف ۰۷۱-تلفن :۳۲۲۷۳۳۹۹-۳۲۲۹۱۹۱۶