دکتر سید حسین عصایی جراح و متخصص مغز و اعصاب و ستون فقرات دکتر سید حسین عصایی متخصص جراحی مغزواعصاب و ستون فقرات و دیسک کمر
متخصص جراحی مغزواعصاب و ستون فقرات و دیسک کمر
دکتر سید حسین عصایی جراح و متخصص مغز و اعصاب، ستون فقرات ،دیسک و درد های سیاتیک دارنده مدرک جراحی دیسک کمر و گردن با لیزر از فرانسه داراي رتبه ممتاز بورد تخصصي کشوري ۱.متولد شیراز ۲. رتبه اول کل مدرسه در هر سه سال ۳.فارغ التحصیل از مدرسه نمونه توحید (دبیرستان دانشگاه) ۴.قبولی در دانشگاه علوم پزشکی شیراز ۵.اخذ دانشنامه تخصص جراحی مغز و اعصاب دانشگاه شیراز ۶.رتبه اول دانشگاه علوم پزشکی شیراز ۷.رتبه سوم کل کشور ۸.دوره درمان جراحی دیسک گردن وکمر با لیزر از فرانسه دکتر سید حسین عصایی